מדינת ישראל , משרד החינוך מדינת ישראל , משרד החינוך
מדינת ישראל, משרד החינוך
משרד החינוך
מינהלת הטיולים, של"ח וידיעת הארץ
הצהרת נגישות

מדינת ישראל,

משרד החינוך

מש"צים ושנת שירות

share
שתפו עמוד:
מש"צים ושנת שירות

קורסים והכשרות

מטרות הכשרת המש"צ

  • המש"צ יהיה חבר בקבוצת מנהיגות צעירה המובילה צעירים אחרים לפעולות היכרות עם הארץ ולאהבת המולדת.
  • המש"צ ישפר את מודעותו וביטחונו העצמי ויכיר טוב יותר את נטיותיו ויכולתו, תוך פיתוח דימוי עצמי ריאלי. המש"צ יכיר ביכולתו ובאחריותו להשפיע על סביבתו, תוך פיתוח יכולת להבחין בין מצוי לרצוי ולאמוד אותם באופן ריאלי.
  • המש"צ יפתח רצון ויכולת ליצור יחסי תקשורת טובים עם סביבתו מתוך רגישות לזולת. המש"צ ישפר את יכולתו לקבל החלטות בתחום האישי והחברתי, תוך הפעלת שיקול דעת ונשיאה באחריות למימוש החלטותיו. המש"צ יגבש לעצמו סולם ערכים, על פיו ינהג בעת קבלת הכרעות. המש"צ יחדד את מודעותו לצורכי החברה ויהיה נכון להיענות להם ולקבל על עצמו תפקידים ומשימות בהתאם לכישוריו יכולתו ונטיותיו, מתוך תחושת חובה אזרחית.
  • המש"צ יפתח נכונות ויחזק את יכולתו להתמודד עם אתגרים, קשיים וכישלונות, תוך מאבק על הגשמת הערכים במציאות. המש"צ יפתח יכולת להנהיג ונכונות להיות מונהג (על ידי מדריך השל"ח הבוגר) על פי אמות מידה דמוקרטיות.

שיטת הכשרת המש"צ – שלושת השלבים

אשכולות המשצ"ים

הכשרת המש"צ תחל כבר בראשית שנת הלימודים הראשונה שלו במסגרת השל"ח. מדריך השל"ח יבחר "פרחי מש"צים" (עד 20 מכל השכבה) וביחד עם "מש"צים בוגרים" הם יפעלו במסגרת "אשכול" המורכב. אליהם יצטרפו גם "פרחי מש"צים" הבאים מבתי ספר קרובים. ה"אשכול" יפעל בבית ספר אחד שייבחר לצורך כך, בהנחייתו של "רכז אשכול"- מדריך של"ח שיש לו ניסיון רב, בעבר ובהווה, בהפעלת מש"צים. הוא ייעזר בעבודתו ב"מש"צים הבוגרים".

במסגרת ה"אשכול" יקבלו "פרחי המש"צים" את הכשרתם הבסיסית, על פי תוכנית מוגדרת מראש. ה"אשכול" ייפגש אחת לשבוע למשך זמן של כשעתיים, וכמו כן במסגרות של כינוסים מרוכזים בני יומיים-שלושה.

קורס קיץ מרוכז

בתנאי מחנה, מיועד להרחבת ההכשרה ולהתנסות במתודיקה של הדרכה בשדה ובמסגרות הפעולה בקהילה.

המש"צ הבוגר

לאחר שעמד בשני השלבים הקודמים יביא לידי ביטוי את הניסיון שרכש, והוא יהיה זה שינחה את "פרחי המש"צים" בצעדיהם הראשונים. יחד עם זאת ימשיך המש"צ הבוגר בתהליך מתקדם של הכשרה והנחייה, על ידי מדריך השל"ח.

תהליך איתור פרחי המש"צים

שלב א'

בתחילת שנת הלימודים, ובמיוחד ביום השדה הראשון (או המחנה), ייחשף רעיון המש"צים בפני כלל התלמידים על מרכיבי התהליך והמחויבות של אלה שיבחרו להשתלב בתהליך. עם סיום שלב זה - תורכב רשימה של כל המעוניינים להיות מש"צים.

שלב ב'

מבין התלמידים שהביעו נכונות להיות מש"צים הכיתה בוחרת 8-6 תלמידים כנציגיה.

שלב ג'

עד אמצע נובמבר יקבעו המורה לשל"ח וידיעת הארץ, בשיתוף עם רכז/ת השכבה, המחנך/ת והמש"צים הבוגרים מי יהיו ה"פרחים" מבין אלה שהכיתה בחרה.

מש"צים מצילים חיים - פעילות משותפת של אגף של"ח ועמותת אור ירוק

במהלך חופשת הקיץ מעבירים פרחי המש"צים הדרכה לבתי הספר היסודיים בנושא זהירות בדרכים, הפעילות מתקיימת בשיתוף עמותת אור ירוק.

ספרי מש"צים